ISY Map Server brukerveiledning

Verktøylinje

Verktøylinjen består av knapper for navigering i kartet pluss en del tilleggsfunksjoner. Hvis du holder muspekeren over knappene, dukker det opp et tips om hva hver enkelt knapp gjør.

Oversiktskart for gjeldende område.
Felles oversiktskart. Kun aktuell for løsninger med flere kommuner.
For å zoom'e til et spesielt utsnitt. Klikk på knappen (eller hold ned Shift-tasten) og definer utsnitt ved å tegne et rektangel i kartet. Hvis du vil oppgi en spesiell målestokk, bruk nedtrekkslisten over kartet. Her har du også mulighet til å skrive inn målestokken og sette et punkt for sentrering av nytt utsnitt.
Zoom ut to ganger gjeldende målestokk.
Zoom ut fem ganger gjeldende målestokk.
Zoom til forrige utsnitt.
Panning. Trykk på et punkt i kartet og dra det til ny plass. Utsnittet blir så oppdatert med nytt kart fra serveren. Alternativ til å klikke knappen: Hold ned Ctrl-tasten.
Henter et oppdatert utsnitt fra kartserveren.
Åpner en side med mulighet for å lage en lenke (URL) for gjeldende utsnitt. Du kan klippe og lime lenken inn i andre websider og dokumenter for å referere til et spesielt sted i kartet. Velg mellom URL for kun kartutsnitt eller URL som viser kartet i grensesnittet til WebInnsyn.
Vis koordinater og kartblad ved å klikke et punkt i kartet. Koordinater i forskjellige systemer dukker opp ved siden av kartet, med informasjon om kartblad der dette finnes.
Måling av avstander ("Lineær måling") gjøres ved å tegne linje(r) i kartet og dobbeltklikke for siste punkt. Samlet lengde tegnes på kartet og vises også under kartet.
Måling av areal. Tegn linjer i kartet og dobbelklikk for siste punkt.
Måling av areal på flater. Klikk en flate i kartet for å finne beregnet areal. Kun tilgjengelig i SVG-visning.
Legg til kartdata fra eksterne WMS servere. Du får en liste med forslag over eksisterende servere. Velg blant disse, eller oppgi en egendefinert server.

Når server er valgt, kommer en oversikt over hva som tilbys av kartinnhold. Du kan så legge dette til tegnforklaringen.
Noen funksjoner og data er kun tilgjengelig for spesielle brukere. Hvis du har fått et brukernavn og passord, vil du kunne logge inn via denne knappen. Etter innlogging vil det stå hvilke funksjoner og data du har fått tilgang til.

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!