WebInnsyn brukerveiledning

Lag PDF av kart

Istedet for å skrive ut et kart til papir, så ønsker du kanskje en PDF-fil i stedet? Det kan være aktuelt hvis du for eksempel skal sende et kart som vedlegg i en e-post, eller trenger å arkivere et kartutsnitt elektronisk.

Du kan fremdeles bruke utskriftsfunksjonen i WebInnsyn til dette, men det krever at du installerer en såkalt PDF printerdriver. Du velger denne istedet for din fysiske skriver når du skal skrive ut. Da får du spørsmål om hvor PDF-filen skal lagres.

Et populært og gratis alternativ uten reklame er CutePDF Writer.


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!