ISY Map Server brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities 1806_DOK-DSB_Passordbeskytt
Capabilities Barnetraakk_analyse_resultater
Capabilities POI_Narvik_m-pkt
Capabilities KPA_utklipp_naeringsformaal2
Capabilities KPA_utklipp_naeringsformaal
Capabilities karbonrikearealer_temakart12
Capabilities H510_hensyn_landbruk
Capabilities H350_brannogeksplosjonsfare
Capabilities H320_flomsoner
Capabilities H310_rasogskredfare
Capabilities H310_MG_kvikkleire
Capabilities H210_H220_stoysoner
Capabilities H190_sikringsone
Capabilities alle_temakart_base_ikke_plandata
Capabilities alle_temakart_base_ikke_plandata2
Capabilities alle_temakart_planbase
Capabilities 1806_KPA2_UTM33_Uten-paakrevde_2023-04-05_2
Capabilities 1806_KPA2_UTM33_Uten-paakrevde_2023-04-05
Capabilities Walkmore_omriss
Capabilities 1806_KPA_KU_eksport_2023-01-30
Capabilities Skogbruksplandata
Capabilities komplan_saksbehandling
Capabilities Jaktfelt_elgvald
Capabilities 1806_Radonmaalinger_2021-09-15
Capabilities FKB50 Veg
Capabilities FKB50 BYGNANLEGG
Capabilities FKB50 Ledning
Capabilities 1806 Ar5 FKB
Capabilities FKB50 VANN
Capabilities FKB50 Traktorvegsti
Capabilities FKB50 NATURINFO
Capabilities FKB50 Lufthavn
Capabilities FKB50 Jernbane
Capabilities FKB Areal
Capabilities FKB50 Tiltak
Capabilities FKB50 BYGGNING
Capabilities ELVEG 2.0
Capabilities N50BYGG_OG_ANLEGG
Capabilities Adresse fra matrkl
Capabilities Adresse fra matrikkel
Capabilities RASFARE.smrtst
Capabilities KULTURMINNER.smrtst
Capabilities LEDNING_VA.smrtst
Capabilities Tekst1000.smrtst
Capabilities N250_Arealdekke
Capabilities N250_BYGG_og_Anlegg
Capabilities N50SAMFERDSEL
Capabilities N250_Hoyde
Capabilities N250_Navn
Capabilities N250_Samferdsel
Capabilities N50_Navn
Capabilities V-Base
Capabilities IDRETTSANL.sos
Capabilities VA-DATA
Capabilities LOYPESTI.sos
Capabilities N50Arealdekke
Capabilities Hoyde_under400m
Capabilities Hoyde_mellom400_750m
Capabilities Hoyde_over750m
Capabilities N50_hoyde
Capabilities N500_hoyde
Capabilities N500_AdminOmrader
Capabilities N500_Arealdekke
Capabilities avn_ofoten.sos
Capabilities vilt_ofoten.sos
Capabilities krigsvrak.sos
Capabilities GRUS_PUKK.sos
Capabilities PARKPLAS.sos
Capabilities turisthytte.sos
Capabilities TURMAAL.sos
Capabilities tur og aktivitetsomrade.sos
Capabilities ortofotoUTM
Capabilities dek1806
Capabilities kommune
Capabilities AdmGrenser
Capabilities planomriss
Capabilities okraster
Capabilities Narvik_Oyjord_2017_orto
Capabilities Narvik_2010_omlop
Capabilities Narvik_2015_omlop
Capabilities Troms_2008
Capabilities Troms_2011
Capabilities ortofoto_narvik_2008
Capabilities ortofoto_narvik_2012
Capabilities Flyfoto_1948
Capabilities RegplanRaster
Capabilities RegplanRasterSammensatt
Capabilities Kommunedelplan_kjopsvik
Capabilities regplan_gjeldende
Capabilities regplan_forslag
Capabilities komplan_gjeldende
Capabilities komplan_forslag
Capabilities komdelplan_gjeldende
Capabilities komdelplan_forslag
Capabilities regplan_gjeldende_underbakken
Capabilities regplan_gjeldende_OverBakken
Capabilities midlertidig_bygg_annleggsomr
Capabilities midlertidig_bygg_annleggsomr_forslag
Capabilities Barnetraakk
Capabilities Barnelek
Capabilities Befolkningsrapport
Capabilities SSR
Capabilities Omradeadr
Capabilities Vegnett
Capabilities N50_sosi40
Capabilities N250_sosi40
Capabilities N500_sosi40
Capabilities N250_AdminOmrader
Capabilities N250_2019
Capabilities N50_2019
Capabilities N500_2019
Capabilities N50_Stedsnavn

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!