WebInnsyn brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities Walkmore_omriss
Capabilities 1806_KPA_KU_eksport_2023-01-30
Capabilities Skogbruksplandata
Capabilities komplan_saksbehandling
Capabilities Jaktfelt_elgvald
Capabilities 1806_Radonmaalinger_2021-09-15
Capabilities 1806Tiltak.mdb
Capabilities N50BYGG_OG_ANLEGG
Capabilities Lufthavn
Capabilities Adresse fra matrkl
Capabilities Adresse fra matrikkel
Capabilities RASFARE.smrtst
Capabilities NATURINFO.smrtst
Capabilities KULTURMINNER.smrtst
Capabilities AREALBRUK.smrtst
Capabilities LEDNING_VA.smrtst
Capabilities BYGNANLEGG.smrtst
Capabilities VEG.smrtst
Capabilities ELVEG 2.0
Capabilities Traktorvegsti.smrtst
Capabilities Ledning.smrtst
Capabilities BYGGNING.smrtst
Capabilities Tekst1000.smrtst
Capabilities N250_Arealdekke
Capabilities N250_BYGG_og_Anlegg
Capabilities N50SAMFERDSEL
Capabilities N250_Hoyde
Capabilities N250_Navn
Capabilities N250_Samferdsel
Capabilities N50_Navn
Capabilities Jernbane
Capabilities V-Base
Capabilities IDRETTSANL.sos
Capabilities VA-DATA
Capabilities LOYPESTI.sos
Capabilities VANN
Capabilities N50Arealdekke
Capabilities HOYDE_5M
Capabilities HOYDE__over500m
Capabilities N50_hoyde
Capabilities N500_hoyde
Capabilities N500_AdminOmrader
Capabilities N500_Arealdekke
Capabilities AR5_1806
Capabilities avn_ofoten.sos
Capabilities vilt_ofoten.sos
Capabilities krigsvrak.sos
Capabilities GRUS_PUKK.sos
Capabilities PARKPLAS.sos
Capabilities turisthytte.sos
Capabilities TURMAAL.sos
Capabilities tur og aktivitetsomrade.sos
Capabilities ortofotoUTM
Capabilities dek1806
Capabilities kommune
Capabilities AdmGrenser
Capabilities planomriss
Capabilities okraster
Capabilities Narvik_Oyjord_2017_orto
Capabilities Narvik_2010_omlop
Capabilities Narvik_2015_omlop
Capabilities Troms_2008
Capabilities Troms_2011
Capabilities ortofoto_narvik_2008
Capabilities ortofoto_narvik_2012
Capabilities Flyfoto_1948
Capabilities RegplanRaster
Capabilities RegplanRasterSammensatt
Capabilities regplan_gjeldende
Capabilities regplan_forslag
Capabilities komplan_gjeldende
Capabilities komplan_forslag
Capabilities komdelplan_gjeldende
Capabilities komdelplan_forslag
Capabilities regplan_gjeldende_underbakken
Capabilities regplan_gjeldende_OverBakken
Capabilities midlertidig_bygg_annleggsomr
Capabilities midlertidig_bygg_annleggsomr_forslag
Capabilities Barnetraakk
Capabilities Barnelek
Capabilities Befolkningsrapport
Capabilities SSR
Capabilities Omradeadr
Capabilities Vegnett
Capabilities N50_sosi40
Capabilities N250_sosi40
Capabilities N500_sosi40
Capabilities N250_AdminOmrader
Capabilities N250_2019
Capabilities N50_2019
Capabilities N500_2019
Capabilities N50_Stedsnavn

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!