ISY Map Server brukerveiledning

Tegnemuligheter

Følgende gjelder kun for SVG-visning.

Klikk for å få fram knappene med tegnefunksjonene:

Polylinje.
Pil.
Sirkel.
Polygon.
Rektangel.
Punkt.
Tekst.
Slett siste tegnede objekt.
Slett alle tegnede objekt.
Slå snapping av/på.
Last opp fil med tegnede objekter eller gpx-fil.
Lagre tegnede objekter til xml-fil.
Lagre tegnede objekter til Access-fil. (Tilleggsfunksjon).

Redigere geometri og egenskaper

Du kan endre på det du har tegnet ved både klikke på og dra i objektene. Valgene for dette er:

  • Dra for å flytte, kopiere eller rotere.
  • Klikk for å endre geometri, endre egenskaper eller slette objekt.

Dette velges her:

Når du drar i et objekt får du samtidig fram en forenklet versjon som viser hvordan resultatet vil bli etter du slipper musknappen:

Når du klikker et objekt for å endre geometrien, så får du presentert punktene slik:

Da kan du trekke i punktene for å justere formen på objektet. For linjeobjekter og polygon kan du også klikke på en linje for å lage et nytt knekkpunkt. For linjeobjekter kan du klikke ved siden av linjen for å legge til et nytt punkt. Avslutt redigeringen ved å høyreklikke et annet sted i kartet.

Når du klikker et objekt for å endre egenskaper vil det dukke opp et nytt vindu:

Her har du mulighet til å skrive inn verdier for egenskapene. Du kan slette egenskaper eller legge til nye. Klikk knappen med spørsmålstegn for å endre type egenskap:

Egenskapene som er tilgjengelige styres ved valget du har gjort her:

Redigere stil

Objektene du har tegnet vil dukke opp i tegnforklaringen:

Klikk på det røde krysset hvis du vil slette objektet. Klikk på tittelen for å markere objektet i kartet/endre tittel. Klikk på symbolet foran krysset for å endre stil:

Fargene endrer du enten ved å dra i spakene for rød, grønn og blå, skrive inn RGB-verdiene eller velge en av de forhåndsdefinerte fargene.

Lagre til fil

Dine tegnede objekter kan lagres til både xml-fil og Access-fil. (Lagring til Access er en tilleggsfunksjon.) Det er forskjeller på disse lagringsmetodene:

  • Xml: Lagringen vil være på en "intern standard" og filene vil ikke kunne brukes direkte i noe annet program. All stilinformasjon blir med. Ingen egenskapsinformasjon blir med.
  • Access: Vil kunne leses av WinMap/GeoMedia. (Filene inneholder GeoMedia metadata.) All egenskapsinformasjon blir med. Ingen informasjon om stil blir lagret.
Last opp GPX-fil


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!