ISY Map Server brukerveiledning

Tegnforklaring

Innholdet i tegnforklaringen endres etter hvilken målestokk som brukes i kartet. Etterhvert som du navigerer i kartet vil du derfor se at noen lag forsvinner, mens andre legges til.

Du kan slå lagene av og på i tegnforklaringen. Kartet blir automatisk oppdatert. Merk at oppdateringen av kartet kan ta noe tid hvis laget ikke allerede er lastet.

Tegnforklaringen er gruppert. Det vil si at den uthevede teksten er en fellesbetegnelse for flere tema som ligger under denne gruppen. Det lille "+" tegnet som står foran gruppenavnet, kan klikkes på for å få fram hvilke tema som ligger i samme gruppe.

Karttypene består av et forhåndsdefinert utvalg av tema. Når du velger en karttype, blir temaene som hører til karttypen slått på. Resten blir slått av.

Det er mulig å manuelt slå på tema som ikke hører med til karttypen etter at karttypen er valgt.

Nederst i tegnforklaringen har du mulighet til å stille gjennomsiktighet på enkeltlag eller hele tema ved å trekke i en "spake" (i SVG-visning):

Du kan i tillegg bytte mellom å vise tegnforklaringen gruppért og å vise tegnforklaringen etter rekkefølge. I sistnevnte visning er det mulig å endre rekkefølgen. Du kan for eksempel å flytte et lag over et annet.


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!