Velkommen til Narvik kommunes WebInnsyn!
Løsningen er utviklet og testet på Windows med siste gjeldende versjoner av nettleserene Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox og Opera.
Det er mulig at løsningen vil virke med andre operativsystemer og nettlesere, men dette kan ikke garanteres.
Forbehold om feil
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartene, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer.
Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.
Brukerveildning for WebInnsyn.
Løsningen er levert av Norconsult Informasjonssystemer.
Lykke til med å utforske kartet!
     
Valid XHTML 1.0!