Velkommen til Narvik kommunes webkart!
Kartløsningen fungerer best med nettleseren Internet Explorer versjon 8.
Første gang kartløsningen startes gies det mulighet for automatisk nedlasting av Adobe SVG-viwer. Dette gir bedre grafikk, flere funksjoner og målriktige utskrifter.
KOMMER: Digitalt planregister er en ny modul som gir økt tilgjengelighet til informasjon om vedtatte arealplaner. I løpet av høsten 2011 vil det gies tilgang til plankart, bestemmelser og vedtak knyttet til hver enkelt plan. Det vil også være mulig å gi tilgang til alle dokumenter knyttet til planprossesen.
Viktig Informasjon
Det taes forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. Gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer med mer som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
Løsningen er levert av Norconsult Informasjonssystemer.
Lykke til med å utforske kartet!
     
Valid XHTML 1.0!